พอตใช้แล้วทิ้ง Randm Tornado - 7000 คำ

289.00 ฿ THB

Available Now!

Add 1,000.00 ฿ THB more for FREE shipping!

พอตใช้แล้วทิ้งยี่ห้อ Randm Tornado สามารถสูบได้ 7000 ครั้ง สามารถชาร์จไฟได้ และมีกลิ่นให้เลือกมากกว่า 10 กลิ่น ระดับนิโคติน 50mg(5%)